ASEZAREA GEOGRAFICA SI CLIMAAșezare:

Unitate componentă a ținutului carpato-danubiano-pontic, județul Caraş-Severin se află în partea de sud a Banatului, acolo unde lanțul Carpaților se îndreaptă spre Dunăre, plecându-şi treptat frunțile înalte.

În acest spațiu geografic se întâlnesc fericit îmbinate toate cele trei trepte clasice ale pământului românesc. Deşi relieful județului este în primul rând muntos, între puținele localități de câmpie se numără şi comuna Berzovia.

Situată aproape de hotarul cu județul Timiş, pe drumul ce leagă Timişoara de Reşița, la trei sferturi de milă germană de Bocşa şi şase mile şi trei sferturi de Timişoara, după cum afirmă J.J. Ehrler ( ,, Banatul de la origini până acum – 1774”), Berzovia se desfăşoară pe malul stâng al râului Bârzava, la intrarea în câmpia Moraviței.

Localitatea Berzovia are următoarele coordonate geografice : 45’ 25’’ latitudine nordică şi 21’ 38’’ longitudine estică, fiind cu 33 de minute în urma orei oficiale a României.

Prin aşezarea la răscrucea drumurilor, Berzovia constituie un nod de cale ferată dar şi de şosele. Astfel, la 3 km. spre Timişoara este satul Gherteniş, la 9 km. spre Oravița întâlnim satul Fizeş, la 4 km. spre Lugoj este aşezată comuna Ramna şi la 12 km. spre Buziaş este comuna Vermeş. Din acest punct de vedere, Berzovia este o adevărată placă turnantă a comunicațiilor din zonă.

Nici oraşele nu sunt la distanțe deosebit de mari. Cel mai îndepărtat oraş este Timişoara, situat la 77 km., iar cel mai apropiat este Bocşa, la numai 6 km. Oraşul reşedință de județ, municipiul Reşița este situat la o distanță de 33 km.

Relief:

Aspectul de câmpie, unde este aşezată Berzovia, este tipic pentru toată Câmpia înaltă a

Bârzavei. Câmpia înaltă a Bârzavei corespunde zonei de contact cu dealurile vestice şi Munții Dognecei la est şi continuă cu treapta mai joasă a Câmpiei tabulare a Gătaiei la vest.

Limita nord-estică o constituie contactul cu regiunea deluroasă Dealurile Silagiului şi piemonturile Munților Arenişului, masiv fragmentat de văi adânci şi alcătuit aproape în întregime din ,, granogabbrouri”.

Piemonturile Munților Areniş se întind până în dreptul localitații Bocşa Montană.

Limita sud-sud-estică este formată la contactul cu Dealurile Tirolului şi Munții Dognecei.

Limita nord-vestică este mai puțin sesizată, deoarece în zonă se dezvoltă cele două bazine hidrografice : Pogănişul, la nord şi Bârzava la sud.

Limita vestică este mai puțin evidentă din cauza diferențelor mici de altitudine ( plus- minus 50 m.), existente între Câmpia înaltă a Bârzavei, la est şi Câmpia Tabulară a Gătaiei la vest.

Altitudinea medie a reliefului pe care este aşezată localitatea, se situează la 140 m.

Clima:

Datorită aşezării județului Caraş-Severin în partea de sud-vest a Țării, nu departe de Marea

Adriatică şi la adăpostul Carpaților, teritoriul său se încadrează climatului temperat-continental moderat, subtipul bănățean cu nuanțe submediteraneene.

După datele la zi ( martie- aprilie 1992), temperatura medie multianuală ( 1982- 1991) la Stația Meteo Berzovia, a fost de 10,56 C ; în timp ce temperatura medie a lunii iulie a fost de 21,3 C, temperatura medie a lunii ianuarie a fost de – 0,3 C.

Din analiza cantităților de precipitații atmosferice pe aceaşi perioadă de referință ( 1982- 1991) rezultă o medie de 558,95 l/ mp., cu limita minimă de 477,9 l/ mp. în 1984 şi limita maximă de 713,7 l/ mp. în anul 1989. În zonă se manifestă o zonă tipică de câmpie dată fiind deschiderea Câmpiei Moraviței spre Cula Vârşețului, de unde se manifestă o circulație a aerului destul de puternică din sectorul vestic.