LACASE DE CULT
În fiecare sat există câte o Biserică Ortodoxă, în Berzovia și Gherțeni câte o Biserică Romano-Catolică și penticostală. De asemenea, în fiecare sat există biserică baptistă.

În Berzovia Biserica ortodoxă are Hramul “Înălțarea Domnului”,în apropierea căruia se află monumentul ridicat în cinstea eroilor din primul război mondial.

În statistica bisericilor din 1757 se arată că satul Jidovina avea biserica de lemn cu hramul “Sf. loan Gură de Aur”, ridicată în 1743. Biserica s-a zidit în 1812, scrie N. Corneanu în monografia sa din 1940, pe baza datelor locale de la acea vreme.


Biserica ortodoxă cu hramul "Înălțarea Domnului" din satul Berzovia